Hướng Dẫn Thi Thực Hành A2

Bài thi thực hành lái xe hạng A2

Phần 1: Chạy theo vòng số 8

Phần 2: Đi vào đường hẹp số 2

Phần 3: Chạy đường quanh co

Phần 4: Đi đường gồ ghề

Chú ý: Những lỗi trừ điểm trong bài thi thực hành bằng lái xe A2

– Trừ 5 điểm/lần đối với các lỗi nhẹ: bánh xe cán vạch, chống chân xuống đất hay để xe tắt máy.

– Vi phạm các lỗi này dẫn đến RỚT THỰC HÀNH:

  •             +Bị ngã hay đổ xe
  •             +Cả 2 bánh xe đều bị ra ngoài hình
  •             +Vi phạm nhiều lần những lỗi nhẹ


Share:
Tư vấn thông tin khóa học:
Bình luận bài viết