Lịch thi

DANH SÁCH THI THÁNG 06/2019 HẠNG B1 B2 NGÀY 17/06/2019

  • | 19/05/2019

Trường dạy lái xe Thành Công quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 17/06/2019 như sau [...]

Xem thêm

DANH SÁCH THI THÁNG 05/2019 HẠNG B1 B2 C NGÀY 11/05/2019

  • | 22/04/2019

Trường dạy lái xe Thành Công quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 11/05/2019 như sau [...]

Xem thêm

DANH SÁCH THI THÁNG 05/2019 HẠNG B1 B2 C NGÀY 03/05/2019

  • | 22/04/2019

Trường dạy lái xe Thành Công quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 03/05/2019 như sau [...]

Xem thêm

DANH SÁCH THI THÁNG 04/2019 HẠNG B1 B2 C NGÀY 26/04/219

  • | 05/04/2019

Trường dạy lái xe Thành Công quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 26/04/219 như sau [...]

Xem thêm

DANH SÁCH THI THÁNG 04/2019 HẠNG B1 B2 C NGÀY 20/04/219

  • | 05/04/2019

Trường dạy lái xe Thành Công quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 20/04/219 như sau [...]

Xem thêm

DANH SÁCH THI THÁNG 04/2019 HẠNG A1 NGÀY 21/04/2019

  • | 05/04/2019

Trường dạy lái xe Thành Công quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách thi bằng lái xe máy hạng A1 ngày 21/04/2019. [...]

Xem thêm
Xem thêm
Loading