Lịch thi

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI SÁT HẠCH Ô TÔ HẠNG B1 - B2 - C NGÀY 26/10/2023

  • | 23/10/2023

Trường dạy lái xe Đại Phúc Phú Mỹ Hưng Quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1&B2&C ngày 26/10/2023 như sau: [...]

Xem thêm

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI SÁT HẠCH Ô TÔ HẠNG B1&B2&C NGÀY 14/09/2023

  • | 18/09/2023

Trường dạy lái xe Đại Phúc Phú Mỹ Hưng Quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1&B2&C ngày 14/09/2023 như sau: [...]

Xem thêm

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI SÁT HẠCH Ô TÔ HẠNG B2&C NGÀY 27/02/2023

  • | 20/02/2023

Trường dạy lái xe Đại Phúc Phú Mỹ Hưng Quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B2&C ngày 27/02/2023 như sau: [...]

Xem thêm

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI SÁT HẠCH Ô TÔ HẠNG B1, B2 NGÀY 23/02/2023

  • | 20/02/2023

Trường dạy lái xe Đại Phúc Phú Mỹ Hưng Quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B2, B1 ngày 23/02/2023 như sau: [...]

Xem thêm

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI SÁT HẠCH Ô TÔ HẠNG B2, C NGÀY 11/02/2023

  • | 13/02/2023

Trường dạy lái xe Đại Phúc Phú Mỹ Hưng Quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B2, C ngày 11/02/2023 như sau: [...]

Xem thêm

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI SÁT HẠCH Ô TÔ HẠNG B2, C NGÀY 16/12/2022

  • | 14/12/2022

Trường dạy lái xe Đại Phúc Phú Mỹ Hưng Quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B2, C ngày 16/12/2022 như sau: [...]

Xem thêm

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI SÁT HẠCH Ô TÔ HẠNG B1, B2, C NGÀY 13/10/2022

  • | 18/10/2022

Trường dạy lái xe Đại Phúc Phú Mỹ Hưng Quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2, C ngày 13/10/2022 như sau: [...]

Xem thêm

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI SÁT HẠCH Ô TÔ HẠNG B1, B2 NGÀY 09/10/2022

  • | 11/10/2022

Trường dạy lái xe Đại Phúc Phú Mỹ Hưng Quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1, B2 ngày 09/10/2022 như sau: [...]

Xem thêm

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI SÁT HẠCH Ô TÔ HẠNG B2 NGÀY 01/10/2022

  • | 05/10/2022

Trường dạy lái xe Đại Phúc Phú Mỹ Hưng Quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B2 ngày 01/10/2022 như sau: [...]

Xem thêm

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI SÁT HẠCH Ô TÔ HẠNG B1 NGÀY 25/09/2022

  • | 19/09/2022

Trường dạy lái xe Phú Mỹ Hưng Quận 7 đào tạo lái xe uy tín, chất lượng tại TP Hồ Chí Minh. Tổ chức đào tạo và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1, A2; bằng lái xe ô tô số tự động B1 và số sàn B2; bằng lái xe tải hạng C. Trường thông báo danh sách học viên thi hạng B1 ngày 25/09/2022 như sau: [...]

Xem thêm
Xem thêm
Loading