Ngày thi: - Giờ thi:

Địa điểm thi: 705 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè

Ngày thi: 10/11/2018 - Giờ thi: 7h30

Địa điểm thi: 705 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè

Lưu ý: Học viên đi thi mang theo CMND bản chính. 

Lịch ôn thi giáo viên sẽ liên hệ trực tiếp với học viên. Danh sách thi K173:
Danh sách thi K174:
Share:
Tư vấn thông tin khóa học: