Theo điều lệ Công ước về giao thông đường bộ năm 1968, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 29/BGTVT (ngày 6/7/2015) quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế có hiệu lực từ ngày 1/10/2015.

Hiện nay, Tổng cục Đường bộ VN đang tiến hành lập dự án, thiết kế thi công và hồ sơ mời thầu cung cấp thiết bị, xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm quản lý và sử dụng GPLX quốc tế để tập huấn, chuyển giao cho các Sở GTVT

 Điểm đăng ký làm giấy phép lái xe

Các Sở GTVT nghiên cứu quy trình cấp, quản lý GPLX quốc tế theo quy định tại Thông tư số 29/BGTVT để áp dụng vào thực tế. Để đảm bảo cho việc vận hành, lưu trữ và khai thác hệ thống thông tin quản lý GPLX địa phương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Sở GTVT các địa phương rà soát lại hệ thống trang thiết bị hiện tại để đầu tư, bổ sung, nâng cấp máy chủ, máy tính trạm, đường truyền, máy in, kinh phí thực hiện.


Share:
Tư vấn thông tin khóa học: