Nếu như chủ xe không mang theo Giấy tờ biên nhận của tổ chức tín dụng và bản sao Giấy đăng ký phương tiện giao thông thì sẽ bị phạt từ 200.000 đồng - 400.000 đồng.

Theo khoản 2, điều 58 Luật giao thông đường bộ năm 2008, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần phải mang theo các giấy tờ sau:

  • Giấy đăng ký xe
  • Giấy phép lái xe theo quy định
  • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các loại xe theo quy định
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Khi lưu thông, dùng giấy tờ xe photo vì bản gốc thế chấp ngân hàng có bị phạt? 1

Dùng giấy tờ xe photo vì bản gốc thế chấp ngân hàng khi lưu thông sẽ bị phạt hành chính

Trong trường hợp Giấy đăng ký phương tiện tham gia giao thông đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng như ngân hàng thì căn cứ theo Công văn 8601/VPCP-CN ban hành 15/08/2017, chủ phương tiện phải mang theo:

  • Bản sao công chứng Giấy đăng ký xe
  • Bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực

Như vậy, nếu như giấy tờ đăng ký xe đang thế chấp ở ngân hàng, chủ phương tiện khi tham gia lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam cần phải mang theo 2 loại giấy tờ quy định trên. Và bản sao/photo giấy tờ xe không có công chứng chứng thực hoàn toàn không có hiệu lực trong trường hợp này.

Khi lưu thông, dùng giấy tờ xe photo vì bản gốc thế chấp ngân hàng có bị phạt? 2

Nếu giấy tờ xe thế chấp ngân hàng, khi lưu thông cần mang bản sao công chứng Giấy đăng ký xe và Bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực

Mức phạt đối với người điều khiển phương tiện không mang theo giấy tờ đăng ký xe theo quy định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP:

  • Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: Phạt 80.000 đồng đến 120.000 đồng nếu không mang giấy tờ xe.
  • Đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô: Phạt 200.000 đồng đến 400.000 đồng nếu không mang Giấy đăng ký xe theo đúng quy định.

Share:
Tư vấn thông tin khóa học: