UBND TP.HCM vừa có quyết định về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn TP.Theo đó, mức thu phí đối với xe mô tô hai bánh (không bao gồm xe máy điện) có dung tích xy lanh đến 100cm3là 50.000 đồng/xe/năm, xe mô tô có dung tích xy lanh từ 100-175cm3là 100.000 đồng/xe/năm, xe mô tô có dung tích xy lanh trên 150cm3mức thu là 150.000 đồng/xe/năm.

Xe đăng ký biển số tại TP.HCM hoặc xe đăng ký biển số xe tại địa phương khác nhưng hoạt động trên địa bàn TP đều thuộcđối tượng bị thu phí. Trường hợp phương tiện đã được nộp phí ở địa phương khác (có biên lai chứng minh) sẽ không thu phí nữa.

Xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng, xe mô tô của hộ nghèo theo mức chuẩn hộ nghèo của TP được miễn thu phí.

UBND TP cũng giao UBND các quận huyện, phường xã tổ chức việc thu phí. Quy trình là các cơ quan sẽ phát phiếu kê khai phương tiện xe mô tô, nộp phí theo mẫu quy định.

Người nộp phí phải đến UBND xã phường, thị trấn hoặc các điểm thu phí tại các khu phố để nộp phí. UBND phường, xã cũng có thể cử cán bộ liên hệ thu và cấp biên lai thu phí cho người nộp phí.

Việc thu phí được thực hiện từ năm 2015. Đối với các xe phát sinh trước ngày 1-1-2015, chủ phương tiện khai nộp phí đến hết tháng 7-2015 với mức thu phí 12 tháng của năm 2015.

Trường hợp xe phát sinh từ ngày 1-1 đến ngày 30-6 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 7 hàng năm (từ ngày 1 đến ngày 31-7).

Đối với xe phát sinh từ ngày 1-7 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 1 năm sau (chậm nhất ngày 31-1).

Share:
Tư vấn thông tin khóa học: